sambala kurzy a seminare

Numerológia dieťaťa

V dátume narodenia je dôležitý počet jednotlivých čísel a ich postavenie. Najsilnejšiu vibráciu má deň narodenia, životné číslo a prihliada sa aj na osudové číslo. Okrem dátumu narodenia na nás vplýva aj meno, ktoré nám pri narodení dajú. Meno by preto mala vyberať matka, pretože len ona môže zachytiť želanie nenarodeného dieťatka.

Deň narodenia hovorí o tom, čo sme sa prišli naučiť prijímať, mesiac narodenia je životná cesta a číslo z roku je to, čo sme dostali z hora ako pomoc.

Podľa mesiaca narodenia pozeráme aj na astrologický aspekt, na znamenie, v ktorom je dieťa narodené z hľadiska živlov.

Podľa plných a prázdnych číselných rovín vieme vyčítať predpoklady dieťaťa na štúdium, šport, zručnosti, myslenie, vášne a pod...

Podľa dátumu narodenia vieme lepšie pochopiť správanie sa detí, vieme, ako naň vplývajú jednotlivé čísla až do dospelosti. To nám pomôže zistiť, na čo si máme pri výchove dať pozor, resp. podľa tohto nájdeme odpovede na správanie sa detí. No tiež sa dozvieme, čo robiť, aby sme vychovali jedinca, ktorý sa v živote nestratí.

Podľa dátumu narodenia vieme vyčítať aj vzťah medzi mamou, otcom a dieťaťom. Dá nám aj odpoveď, prečo je niektoré dieťa nezvádnuteľné a či je potrebná návšteva psychológa.

Okrem numerologického rozboru vypracujeme dieťaťu aj horoskop podľa znamenia.

Online podpora
LiveZilla Live Help